JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Visie
Behoeftegedrewe Christelike barmhartigheidsdiens vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes.

Missie
Om leerders met spesiale onderwysbehoeftes in die vyf Instituutskole dmv fisiese hulpbronne en diens in staat te stel om hul potensiaal te verwesenlik binne 'n Christelike etos.

Borgliggaam vir

  • Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes - Bloemfontein
  • Prinshofskool vir Gesiggestremdes - Pretoria middestad
  • Sonitusskool vir Gehoorgestremdes - East Lynne
  • Transoranje-skool vir Dowes - Pretoria-Wes
  • Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid - East Lynne