Projek Sonskyn

Hierdie projek het ten doel om die skole in staat te stel om finansiële verliese wat gely word agv leerders wat nie hul verpligtinge kan nakom nie, gedeeltelik aan te spreek.  Verdermeer om hulp te verleen aan die leerder met 'n spesifieke behoefte binne die raamwerk van die projek.

Die projek voldoen ook aan die Instituut se Visie nl:  Behoeftegedrewe Christelike barmhartigheidsdiens vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes.

Projek Sonskyn – om die behoeftige gestremde kind 'n gelyke kans te bied.

'n Bedrag van R650 000 sal gedurende 2012 aan die skole beskikbaar gestel word om die volgende aan te spreek:

  • Skooltassies vir skoolbeginners en skryfbehoeftes.
  • Skool-, koshuis- en vervoerkoste.
  • Winterklere.
  • Toiletware en klerasie
  • Hulp aan presteerders op akademiese-, sport- en kultuurgebied.
  • Spesiale toerusting soos bv. Braille masjiene, rolstoelle, gehoorapparate ens.
  • Enige ander behoefte soos deur die skole geidentifiseer.