Instituut

AGTERGROND

Die Instituut is deur die drie Afrikaanse Susterkerke gestig op 13 Maart 1947.  Die doel was om 'n skool vir dowes te open vir kinders in die Noorde.  Die eerste skool wat gestig is, was die Transoranje-skool vir Dowes op 16 Augustus 1954.

Dit was egter duidelik dat die Instituut ook ander skole sou moes open vir kinders met ander gestremdhede.   Die druk van ouers en kinders was die oorwegende faktor.

'n Kleuterskool vir blindes is geopen by die kleuterafdeling van die Transoranje-skool op 11 Junie 1960.

As gevolg van die groot hoeveelheid kinders wat gehoorgestremd is, was die Sonitusskool vir Gehoorgestremdes op 10 April 1973 geopen  met 40 leerders.

Op versoek van die Bestuur was nog 'n skool vir serebraalgestremdes geopen te Bloemfontein.   Hierdie is die enigste skool buite die Pretoria gebied.

Die Instituut is huidiglik die Borgliggaam vir die 5 skole en poog om die leerders van  alle rassegroepe 'n gelyke loopbaangeleentheid  te bied.

Oor die afgelope 64 jaar kon hierdie diens gelewer word danksy bydraes van die kerke wie die stigterslede was, maar ook mildelike bydraes vanaf private donateurs.

DOEL

Die doel is om skole finansieël by te staan om die leemte van kleiner wordende staatsubsidies aan te vul en voorsiening te maak vir 'n groeiende getal behoeftige leerders.

BEHOEFTESU BYDRAE MAAK 'n VERSKIL – ONDERSTEUN ONS!FaLang translation system by Faboba